… v souladu s přírodou
Ekologicky šetrné a přírodě blízké hospodaření.