Nabízíme komplexní služby v lesnictví, myslivosti a zpracování dřeva.

 • vyřízení dostupných dotací MZe nebo EU (zejména zalesňování, kalamity, oplocenky...)
 • lesní těžba, doprava
 • kompletní poradenství, zjišťování zásoby dřeva v porostu, ocenění porostů
 • odborná správa lesa (Odborný lesní hospodář s licencí a mnohaletou praxí)
 • nebezpečné kácení / výškové kácení 
 • lezení a arboristika - odborné ošetření stromů
 • výkup a prodej lesních pozemků za nejlepší cenu
 • výkup a prodej dřevní hmoty, případně porostu "na stojato"
 • výpočet poplatků za trvalé nebo dočasné odnětí / omezení lesních pozemků dle zákona
 • údržba travnatých ploch a porostů
 • mechanizované údržby vodních toků a melioračních kanálů
 • údržby a zakládání břehových porostů
 • palivové dřevo,  ručně tesané trámy a prvky
0
 .